Podobne wyniki:

pokaż opisy
data ogłoszenie województwo miasto strona ulubione
21-11-2017 Specjalista ds. transkrypcji z j. niemieckim zobacz » dzisiaj: Specjalista ds. transkrypcji z j. niemieckim opis niedostępny
lokalizacji zobacz
GazetaPraca dodaj do ulubionych
21-11-2017 Pracownik InsideSales zobacz » dzisiaj: Pracownik InsideSales opis niedostępny mazowieckie Warszawa GazetaPraca dodaj do ulubionych
21-11-2017 Administrator aplikacji zobacz » dzisiaj: Administrator aplikacji opis niedostępny mazowieckie Warszawa GazetaPraca dodaj do ulubionych
17-11-2017 Magazynier - bezpłatny dowóz do miejsca pracy! zobacz » dzisiaj: Magazynier - bezpłatny dowóz do miejsca pracy! opis niedostępny
lokalizacje zobacz
GazetaPraca dodaj do ulubionych
17-11-2017 Operator produkcji zobacz » dzisiaj: Operator produkcji opis niedostępny dolnośląskie Dzierżoniów GazetaPraca dodaj do ulubionych
17-11-2017 Customer Support Executive with German zobacz » dzisiaj: Customer Support Executive with German opis niedostępny pomorskie Gdynia GazetaPraca dodaj do ulubionych
REKLAMA
23-11-2017 kierownik oddziału zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: kierownik oddziału Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:kierownik oddziałuMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawiepl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:realizacja zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi nadzorowanie oraz organizowanie pracy podległych pracownikównadzorowanie realizacji zadań związanych z ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 radca prawny zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: radca prawny Urząd Komunikacji Elektronicznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:radca prawnyUrząd Komunikacji Elektronicznejul. M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty i odraczaniem terminów płatności należności pobieranych przez UKE;prowadzenie spraw związanych z ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 starszy specjalista zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: starszy specjalista Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, wpisania ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 starszy referent zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: starszy referent Izba Administracji Skarbowej we WrocławiuDyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:starszy referentIzba Administracji Skarbowej we WrocławiuPowstańców Śląskich 24,26 53-333 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Dokonywanie wstępnej formalnej i merytorycznej weryfikacji deklaracji i zeznańDokonywanie czynności sprawdzających dotyczĄcych deklaracji i zeznań oraz czynnoŚci ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 specjalista zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: specjalista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:specjalistaGDDKiA Oddział Wrocławul. Powstańców Śląskich 18653-139 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:monitorowanie i analizowanie stanu technicznego dróg oraz określanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przygotowywanie ... InfoPraca dodaj do ulubionych
REKLAMA
23-11-2017 inspektor zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: inspektor Komenda Wojewódzka Policji w BydgoszczyKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:inspektorKomenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczyul. Powstańców Wielkopolskich 785-090 BydgoszczZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:sporządzanie not księgowych oraz obciążeniowych za naprawy pojazdów w stacji obsługikontrolowanie i archiwizowanie dokumentacji ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 inspektor weterynaryjny zobacz » Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie ŚląskiejPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjnyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2 55-300 Środa Śląska Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 starszy specjalista zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: starszy specjalista Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:starszy specjalistaAl. Niepodległości 16/18 61-713 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prawne prowadzenie postępowań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków, adopcji wykonywanych przez: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 referendarz zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: referendarz Ministerstwo Energii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:referendarzMinisterstwo Energii ul. Krucza 36/Wspólna 600-522 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie funkcjonowania sektora ciepłowniczego oraz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 starszy referent zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: starszy referent Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:starszy referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o podatnikach oraz prowadzenie analizy tych informacji w celu odpowiedniego wytypowania podmiotów do kontroli.Typowanie podmiotów ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 kierownik kancelarii tajnej zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: kierownik kancelarii tajnej Komenda Powiatowa Policji w PułtuskuKomendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:kierownik kancelarii tajnejKomenda Powiatowa Policji w Pułtuskuul. Rynek 2306 - 100 PułtuskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawneProwadzenie urządzeń ewidencyjnychOpracowywanie decyzji ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 radca prawny zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: radca prawny InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 radca prawny zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: radca prawny InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 referent prawny zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: referent prawny Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we WrocławiuDolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:referent prawny50-155 Wrocławu. J.E.Purkyniego 1Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:rozpatrywanie odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 inspektor wojewódzki zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: inspektor wojewódzki Pomorski Urząd Wojewódzki w GdańskuDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiPomorski Urząd Wojewódzki w Gdańskuul. Okopowa 21/2780-810 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań w I instancji w sprawach dotyczących trybów nadzwyczajnych (w tym m.in. stwierdzeń nieważności), w szczególności w zakresie: wywłaszczeń nieruchomości ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 oskarżyciel skarbowy zobacz » Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki: oskarżyciel skarbowy Izba Administracji Skarbowej w LublinieDyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:oskarżyciel skarbowyIzba Administracji Skarbowej w Lublinie ul. Szeligowskiego 24 20-883 LublinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, sporządzanie i wnoszenie akt oskarżenia do sądu oraz poparcie ich ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 inspektor ochrony zabytków zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w WarszawieMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:inspektor ochrony zabytkówWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawieul. Nowy Świat 18/20, 00-373 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie obiektów nieruchomychdokonywanie inspekcji obiektów, w których ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 referent zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: referent Kuratorium Oświaty w PoznaniuWielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:referentul. Kościuszki 9361-716 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:realizacja doraźnych zamówień w zakresie zapewnienia bieżącej działalności Kuratorium, w tym analiza not, faktur i ich opisywanie pod względem zgodności ze złożonymi zamówieniamiprowadzenie spraw dotyczących ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 starszy referent zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: starszy referent Komenda Miejska Policji w ChorzowieKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:starszy referentKomenda Miejska Policji w Chorzowie ul. Legnicka 1, 41-503 ChorzówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływajacej do komisariatu oraz jej wydawanie po dokonaniu dekretacji przełożonego w celu zapewnienia właściwego ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 starszy referent zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: starszy referent Morski Oddział Straży Granicznej w GdańskuKomendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:starszy referent80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przekazywanie zgodnie z dekretacją, wysyłanie dokumentów w celu zapewnienia terminowości i właściwego obiegu dokumentów.2. Prowadzenie urządzeń ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 starszy referent zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: starszy referent Izba Administracji Skarbowej we WrocławiuDyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:starszy referentIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiuul. Powstańców Śl. 24,2653-333 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości podatkowych w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelnościProwadzenie spraw z zakresu udzielania ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 inspektor ochrony zabytków zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w WarszawieMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:inspektor ochrony zabytkówWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawieul. Nowy Świat 18/20, 00-373 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie obiektów nieruchomychdokonywanie inspekcji obiektów, w których ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 specjalista zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: specjalista Wyższy Urząd Górniczy w KatowicachDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:specjalistaWyższy Urząd Górniczyul. Poniatowskiego 3140-055 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:archiwizowanie dokumentacji przyjętej do archiwum, segregowanie tematycznie i chronologicznie dokumentów, nadawanie sygnatury (numery ewidencyjne jednostek archiwizacyjnych), składowanie ... InfoPraca dodaj do ulubionych
23-11-2017 specjalista zobacz » BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna: specjalista Ministerstwo Sprawiedliwości w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Udział w przygotowaniu i organizacji egzaminu notarialnego i komorniczego, w tym przygotowywanie projektów zarządzeń Ministra Sprawiedliwości o powołaniu komisji egzaminacyjnych ... InfoPraca dodaj do ulubionych
© 2010-2017 PracaDam.pl